Minireningsverk Uponor Clean I, bio/kemisk rening av BDT+KL, 1 hushåll
  • Minireningsverk Uponor Clean I, bio/kemisk rening av BDT+KL, 1 hushåll
 
 

Minireningsverk Uponor Clean I, bio/kemisk rening av BDT+KL, 1 hushåll

 

 
Art.nr. 5617951
 
Uponor Clean I renar avloppsvatten från hushåll via SBR-teknik som bygger på satsvis rening. Vattnet renas i satser av samma storlek vilket ger kontrollerade förutsättningar för reningen.
 
Beställningsvara Leverans normalt inom 5-10 dagar
 
134 597 kr Ord. pris 204 454 kr Du sparar: 69 857 kr
 
Uponor Clean I renar avloppsvatten från hushåll via SBR-teknik som bygger på satsvis rening. Vattnet renas i satser av samma storlek vilket ger kontrollerade förutsättningar för reningen.

Efter slamavskiljning fylls processtanken på med avloppsvatten. Under luftning påbörjas den biologiska reningsprocessen som utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet.

I nästa steg tillsätts flockningsmedel som reducerar fosforn som finns i avloppsvattnet.

I sista steget sker en sedimentation där fasta partiklar sjunker till botten och bildar ett slam. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen.

Minireningsverk Clean I har en semesterautomatik som cirkulerar och luftar vattnet under uppehåll i drift. Det gör att anläggningen fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus.

Anläggningen har ett trådlöst larm med en kontrollpanel som placeras inomhus. Panelen indikerar vid hög vattennivå i anläggningen, komponentfel eller behov av påfyllning av flockningsmedel.

Teknisk data
Längd: 2400 mm
Bredd: 1920 mm
Höjd tank/höjd transport: 1400/1300 mm
Vikt: 240 kg
Slamlagring/process/totalvolym: 2/1/3,5 m3
Höjd in/utlopp: 1180/1130 mm
El: 230 V 1-fas 10A
Elförbrukning: 0,9 kWh/dag
Larm: Ja
Maxflöde: 1,0 kubik/dygn
Slamtömning: 1 gg/år

Hög driftsäkerhet
Genom att en vanlig slamavskiljare kombinerats med en processtank, som saknar rörliga delar och elektriska komponenter, uppnås en hög funktionssäkerhet. Den enkla och tillförlitliga funktionen har uppnåtts genom ett mångårigt utvecklingsarbete. Minireningsverket har, tack vare okomplicerad teknik, kunnat utformas till en driftsäker och kostnadseffektiv reningsanläggning.

Höggradig rening
Uponor minireningsverk bygger på SBR tekniken och har biologisk rening kombinerad med kemisk fällning. Den satsvisa reningen medför att varje sats kan renas under lika förhållanden eftersom variationer i inkommande flöden undviks. Huvuddelen av fosforn fälls ut genom att flockningsmedel tillsätts. Mängden flockulat som doseras kan justeras genom ett enkelt handgrepp. De förprogrammerade processparametrarna är utprovade och behöver endast i undantagsfall justeras.

Kretsloppsanpassad
Växtnäring som fälls ut i processen finns lagrad i slammet och är därmed tillgänglig för vidare förädling

Enkel installation
Att installera Uponor minireningsverk är enkelt och kan göras med minimal insats av arbete.
1. Installation av verket
2. Anslutning av inkommande och utgående avloppsrör
3. Anslutning av elkabel (230V, 1-fas)
4. Påfyllning av flockningsmedel
5. Start av process (huvudströmbrytaren slås till)

Lätt att transportera
Den låga vikten och de små yttermåtten gör att du själv lätt transporterar reningsverket med hjälp av en vanlig släpkärra.

God totalekonomi
Tack vare den enkla och okomplicerade tekniken blir investering och driftkostnad låg.
• Låg förbrukning av el och kemikalier
• Mycket enkel installation
• Minimalt underhåll

Trygghet
Serviceavtalet som alltid skall tecknas är grunden i din trygghet, på detta sätt får du regelbunden tillsyn av professionell personal som hjälper dig med service, underhåll och teknisk support. Anläggningen är utrustad med larmfunktioner.

TIPS!
Här finner du kunskap och information om enskilt avlopp, avloppsguiden.se
 
Produktbeskrivning
Uponor Clean I renar avloppsvatten från hushåll via SBR-teknik som bygger på satsvis rening. Vattnet renas i satser av samma storlek vilket ger kontrollerade förutsättningar för reningen.

Efter slamavskiljning fylls processtanken på med avloppsvatten. Under luftning påbörjas den biologiska reningsprocessen som utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet.

I nästa steg tillsätts flockningsmedel som reducerar fosforn som finns i avloppsvattnet.

I sista steget sker en sedimentation där fasta partiklar sjunker till botten och bildar ett slam. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen.

Minireningsverk Clean I har en semesterautomatik som cirkulerar och luftar vattnet under uppehåll i drift. Det gör att anläggningen fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus.

Anläggningen har ett trådlöst larm med en kontrollpanel som placeras inomhus. Panelen indikerar vid hög vattennivå i anläggningen, komponentfel eller behov av påfyllning av flockningsmedel.

Teknisk data
Längd: 2400 mm
Bredd: 1920 mm
Höjd tank/höjd transport: 1400/1300 mm
Vikt: 240 kg
Slamlagring/process/totalvolym: 2/1/3,5 m3
Höjd in/utlopp: 1180/1130 mm
El: 230 V 1-fas 10A
Elförbrukning: 0,9 kWh/dag
Larm: Ja
Maxflöde: 1,0 kubik/dygn
Slamtömning: 1 gg/år

Hög driftsäkerhet
Genom att en vanlig slamavskiljare kombinerats med en processtank, som saknar rörliga delar och elektriska komponenter, uppnås en hög funktionssäkerhet. Den enkla och tillförlitliga funktionen har uppnåtts genom ett mångårigt utvecklingsarbete. Minireningsverket har, tack vare okomplicerad teknik, kunnat utformas till en driftsäker och kostnadseffektiv reningsanläggning.

Höggradig rening
Uponor minireningsverk bygger på SBR tekniken och har biologisk rening kombinerad med kemisk fällning. Den satsvisa reningen medför att varje sats kan renas under lika förhållanden eftersom variationer i inkommande flöden undviks. Huvuddelen av fosforn fälls ut genom att flockningsmedel tillsätts. Mängden flockulat som doseras kan justeras genom ett enkelt handgrepp. De förprogrammerade processparametrarna är utprovade och behöver endast i undantagsfall justeras.

Kretsloppsanpassad
Växtnäring som fälls ut i processen finns lagrad i slammet och är därmed tillgänglig för vidare förädling

Enkel installation
Att installera Uponor minireningsverk är enkelt och kan göras med minimal insats av arbete.
1. Installation av verket
2. Anslutning av inkommande och utgående avloppsrör
3. Anslutning av elkabel (230V, 1-fas)
4. Påfyllning av flockningsmedel
5. Start av process (huvudströmbrytaren slås till)

Lätt att transportera
Den låga vikten och de små yttermåtten gör att du själv lätt transporterar reningsverket med hjälp av en vanlig släpkärra.

God totalekonomi
Tack vare den enkla och okomplicerade tekniken blir investering och driftkostnad låg.
• Låg förbrukning av el och kemikalier
• Mycket enkel installation
• Minimalt underhåll

Trygghet
Serviceavtalet som alltid skall tecknas är grunden i din trygghet, på detta sätt får du regelbunden tillsyn av professionell personal som hjälper dig med service, underhåll och teknisk support. Anläggningen är utrustad med larmfunktioner.

TIPS!
Här finner du kunskap och information om enskilt avlopp, avloppsguiden.se
FAKTA
Funktion: bio/kemisk rening av BDT+KL
Storlek: för ett hushåll
Material: PE
PDF-URL: Länk
Dokument: Länk
LADDA NER INSTRUKTIONER
Andra i samma kategori