Växelriktare NIBE PV för 3kWVäxelriktare NIBE PV för 3kWVäxelriktare NIBE PV för 3kWVäxelriktare NIBE PV för 3kW
  • Växelriktare NIBE PV för 3kW
  • Växelriktare NIBE PV för 3kW
  • Växelriktare NIBE PV för 3kW
  • Växelriktare NIBE PV för 3kW
 
 

Växelriktare NIBE PV för 3kW

 

för 1 st baspaket av NIBE PV-solceller

 
Art.nr. 6204102
 
Växelriktare 1,8 - 4,2kW för 1 st baspaket av NIBE PV-solceller.
 
Beställningsvara Leverans normalt inom 5-10 dagar
 
12 167 kr Ord. pris 14 393 kr Du sparar: 2 226 kr
 
Nybyggnation med NIBE Solcellspaket 
 
 NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med fem grundeffekter; 3, 6, 9, 12 och 21 kW. Varje grundpaket har en effekt på 3 kW och består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler solpaneler för en optimal takanpassning.
 
NIBE PV består av monokristallina kiselcellspaneler av PERC-teknik med en effekt av 295 Wp. Solcellspanelerna är eleganta All-black paneler med heltäckande svart design. NIBE PV tar effektivt till vara på solljuset året om och omvandlar det till elektricitet. NIBE PV kan med fördel anslutas till din NIBE värmepump* för en maximerad energieffektivitet.
 
• Flexibelt modulsystem i fem grundeffekter som är enkla att komplettera.
 
• Eleganta ”All black” paneler i PERC-teknik för högsta effektivitet.
 
• Anslut till en NIBE värmepump för maximerat energiutnyttjande.
 
* gäller de anläggningar som kan anslutas till NIBE Uplink.
 
 
PRINCIP FÖR SOLPANELER
 
Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t ex vindsutrymme, grovkök eller teknikrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank
eller pumpstation.
 
Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.
 
 
SOLEL OCH VÄRMEPUMP
 
Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger neutraliseras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller.
 
Exempel: Ett nybyggt hus på ca 150 m2 med frånluftvärmepump NIBE F730/F750 och ett solcellspaket på 6 kW.
Värmepumpens årliga elförbrukning på ca 6 000 kWh reduceras med ca 6000 kWh med solcellspaketet, vilket ger en sammanvägd förbrukning på 0 kWh/år. Källa: NIBE
 
Produktbeskrivning
Nybyggnation med NIBE Solcellspaket 
 
 NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med fem grundeffekter; 3, 6, 9, 12 och 21 kW. Varje grundpaket har en effekt på 3 kW och består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler solpaneler för en optimal takanpassning.
 
NIBE PV består av monokristallina kiselcellspaneler av PERC-teknik med en effekt av 295 Wp. Solcellspanelerna är eleganta All-black paneler med heltäckande svart design. NIBE PV tar effektivt till vara på solljuset året om och omvandlar det till elektricitet. NIBE PV kan med fördel anslutas till din NIBE värmepump* för en maximerad energieffektivitet.
 
• Flexibelt modulsystem i fem grundeffekter som är enkla att komplettera.
 
• Eleganta ”All black” paneler i PERC-teknik för högsta effektivitet.
 
• Anslut till en NIBE värmepump för maximerat energiutnyttjande.
 
* gäller de anläggningar som kan anslutas till NIBE Uplink.
 
 
PRINCIP FÖR SOLPANELER
 
Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t ex vindsutrymme, grovkök eller teknikrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank
eller pumpstation.
 
Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.
 
 
SOLEL OCH VÄRMEPUMP
 
Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger neutraliseras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller.
 
Exempel: Ett nybyggt hus på ca 150 m2 med frånluftvärmepump NIBE F730/F750 och ett solcellspaket på 6 kW.
Värmepumpens årliga elförbrukning på ca 6 000 kWh reduceras med ca 6000 kWh med solcellspaketet, vilket ger en sammanvägd förbrukning på 0 kWh/år. Källa: NIBE
FAKTA
Funktion: för solcellsanläggning
Storlek: 145x347x432 (LxBxH)
Effekt/ eldata: 3kW
Material: aluminium/stålplåt
Färg: vit
Ytbehandling: lackerad
CE-märkning: Ja
Monterings-URL: Länk
Produkt-URL: Länk
LADDA NER INSTRUKTIONER
Andra i samma kategori