GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland, Storbritannien och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2019, 1008 MSEK och har cirka 420 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 16 mars 2016.

Varumärken