Golvvärmeritning på köpet!

När du köper ett komplett golvvärmesystem (minst 50 m2) av oss så ingår en ritning kostnadsfritt (värde 1500 kr) på hur du kan lägga golvvärmen. Det du behöver göra som kund är att tillhandahålla oss en måttsatt ritning där placering av golvvärmefördelaren framgår samt i vilka rum som golvvärmen ska installeras.

Det är även viktigt att vi får reda på i vilken riktning golvvärmen ska läggas, framförallt när det gäller förläggning i träbjälklag.

Kom ihåg att det endast är ett förslag på förläggning och att det är du som kund som bestämmer hur du vill göra.

Skicka din ritning samt information till ritning@bolindo.se

För att få ritningen på köpet måste ordernummer anges om beställning inte sker i samband med köpet av komplett golvvärmesystem.

”Våra golvvärmeexperter har mer än 20 års erfarenhet av att projektera och leverera golvvärmesystem.”
När du köper ett komplett golvvärmesystem (minst 50 m2) av oss så ingår en ritning kostnadsfritt på hur du kan lägga golvvärmen.