Uppvärmning och varmvatten är allt större delar av boendekostnaden, oavsett om man bor i villa eller äger en större fastighet. Oljan stiger till nya rekordnivåer och elpriserna följer efter. Därför överväger många att byta värmeanläggning.

En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar 25 000 kWh energi om året. Den största posten är uppvärmning som är 15 000 kWh, varmvattnet kräver 5 000 kWh och hushållselen lika mycket. Det här innebär att 80 procent av energikostnaderna är kopplade till värmesystemet. Visst är det bra med lågener- gilampor och energisnåla vitvaror, allt i hemmet lämnar sitt bidrag till sänkt energiförbrukning, men det är i värmesystemet den stora potentialen besparingen finns.

Varumärken